บริษัท พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ร่วมบริจาค อุปกรณ์
แกนกระดาษเพื่อใช้ในการทำเตียงสนามรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 #เราจะสู้ไปด้วยกัน