แฟ้ม และผลิตภัณฑ์ Butterfly ::

            เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลาย พร้อมให้คุณเลือกสรร อาทิ แฟ้ม Butterfly และFlower ซองซิปพลาสติก Butterfly กล่องแฟ้มเอนกประสงค์ Butterfly กล่องพับเอนกประสงค์ Butterfly กระเป๋าแฟชั่น Le Papillon ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพ

         We have variety of product such as ring binder, plastic zip envelope, box file, store box and fashion bag under the brand “Butterfly”. Our products are made by high quality materials and optimal processing.

 

แฟ้มButterfly

แฟ้มButterfly

ซองซิปพลาสติก Butterfly

แฟ้มเอนกประสงค์ Butterfly