รายละเอียด
 • แฟ้มห่วง กระดาษแข็งหุ้มพลาสติก PVC เกรด A
 • เชื่อมตะเข็บด้วยระบบ High Frequency ทนทาน กันน้ำได้ 100%
 • ปกหน้า และสันแฟ้ม มีช่องพลาสติกใส ใส่แผ่นพิมพ์ หรือปกที่สามารถออกแบบเองได้ เหมาะสำหรับเอกสารขนาด A5
 • ขนาด 19 x 23 cm (A5)
 • สัน 1 นิ้ว, 2 นิ้ว
..

Product Details

 • Hard paper covers are covered with A grade PVC plastic scratch protection
 • Welding the seam with High Frequency System resists 100% on the water
 • Rustfree 2 D-ring metallic clips collects the file tidily
 • Able to insert printed plate or own design cover on both front cover and folder’s spine
 •  Saving storage space, easy to search into, convenient to collect the file
 • The refill pocket is not supplied in its folder
 • Ideal for A5 document collection like the paying bill
 • Spine Thickness : 1 inch, 2 inch
 • Product Size (Width x Length): 19 x 23 cm.